Učebnica: MicroPython na NodeMCU

MicroPython na NodeMCU je návod pre začiatočníkov v MicroPythone.

OBSAH: