NodeMCU MicroPython dokumentácia

Vitaj! Táto dokumentácia ťa naučí, ako naprogramovať NodeMCU dosku pomocou MicroPythonu. Nie je určená na výuku Pythonu ako takého, ale jednotlivé návody zvládneš aj bez predchádzajúcich znalostí elektroniky či programovania v Pythone :-)